Μπορεί ένας υποψήφιος γονιός να διαλέξει το φύλο του παιδιού του; Το ερώτημα απασχολεί ολοένα περισσότερα ζευγάρια που είτε διότι έχουν αδυναμία στο ένα φύλο είτε διότι επιθυμούν να προσθέσουν στην οικογένειά τους παιδί του αντίθετου φύλου, ζητούν τηv επιλογή φύλου.

Πώς γίνεται;

Προκειμένου να είναι δυνατή η επιλογή φύλου, απαιτείται να γίνει πρώτα εξωσωματική, με δημιουργία εμβρύων στο εργαστήριο και καλλιέργεια αυτών ως το στάδιο της βλαστοκύστης (έμβρυα 5 ημερών). Στο στάδιο αυτό γίνεται βιοψία σε κάθε έμβρυο και με την τεχνική της Προ-εμφυτευτικής Διάγνωσης (PGD), έχουμε τα χρωμοσώματα του καθενός.

Το PGD ξεκίνησε να εφαρμόζεται προκειμένου να αποκλεισθεί η χρήση εμβρύων με χρωμοσωμικές και γενετικές ασθένειες, ώστε να μεταφερθούν στην υποψήφια μητέρα μόνο «υγιή» έμβρυα και να προλάβει έτσι το ζευγάρι δυσάρεστες καταστάσεις όπως μια αποβολή, ή η γέννηση ενός πάσχοντος από κάποιο σύνδρομο παιδιού.

Γνωρίζοντας όμως τα χρωμοσώματα του κάθε εμβρύου, είναι εμφανές ότι γίνεται πλέον δυνατή η επιλογή μεταξύ των υγιών εμβρύων της μεταφοράς ενός άρρενος ή θήλεος εμβρύου. Και εδώ έγκειται το ηθικό ζήτημα της επιλογής. Μπορούμε να αποκλείσουμε τους γονείς που έχουν επενδύσει σωματικά, ψυχικά και οικονομικά στην εξωσωματική μια τέτοια πληροφορία και δυνατότητα;

Πότε γίνεται;

Υπάρχουν περιπτώσεις που η προεμφυτευτική διάγνωση είναι απαραίτητη. Όπως πχ αν υπάρχει στους γονείς μια κληρονομούμενη ασθένεια που εμφανίζεται μόνο στο ένα φύλο (όπως η αιμορροφιλία). Σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να μη γεννηθούν παιδιά που να πάσχουν από την ασθένεια επιβάλλεται να γίνει ο έλεγχος και να χρησιμοποιηθούν μόνο τα υγιή έμβρυα (κορίτσια στην περίπτωση της αιμορροφιλίας).

Όταν δεν συντρέχει ιατρικός λόγος, τότε η επιλογή φύλου παίρνει διαστάσεις καθαρά κοινωνικές, και μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν επιθυμίας των γονέων.

Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, ο νόμος επιτρέπει την επιλογή φύλου μόνο για ιατρικούς λόγους. Προκειμένου να γίνει η προεμφυτευτική διάγνωση, απαιτείται γνωμάτευση από τον ιατρό και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που πιστοποιούν την πάθηση, ώστε η Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής να εκδώσει τη σχετική άδεια.

Είναι δυνατή η επιλογή φύλου για κοινωνικούς λόγους;

Σε κάποιες χώρες (όπως την Αμερική, αλλά και τη Σ.Αραβία) επιτρέπεται. Μέσω του NOW-fertility μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία απολύτως νόμιμα. Αν κάτι τέτοιο σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Ιωάννης Γρυπάρης