Δικαιολογητικά Για Εξωσωματική Γονιμοποίηση

0
 1. Η αιτία παραπομπής στην Επιτροπή συμπληρώνεται από τον Θεράποντα Ιατρό.
 2. Απαιτείται Σαλπιγγογραφία τελευταίας πενταετίας ή λαμπαροσκοπικό χειρουργείο με έλεγχο διαβατότητας των σαλπίγγων.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: η Υστεροσκόπηση ΔΕΝ μπορεί να υποκαταστήσει την Λαπαροσκόπηση ή την Σαλπιγγογραφία
 • Αν υπάρχει πλήρης απόφραξη των σαλπίγγων απαιτείται ένα σπερμοδιάγραμμα.
 • Εάν έχουν αφαιρεθεί και οι δυο σάλπιγγες ΔΕΝ χρειάζεται Σαλπιγγογραφία!
 1. Σε περίπτωση που έχουν γίνει χειρουργικές επεμβάσεις που σχετίζονται με την Γονιμότητα απαιτείται πρακτικό χειρουργείου, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αποτελέσματα της βιοψίας.
 2. Απαιτούνται δυο πλήρη σπερματοδιαγράμματα με χρονική διαφορά το ένα από το άλλο τουλάχιστον 75 μέρες και με το πρώτο να μην απέχει περισσότερο από 365 μέρες από την ημερομηνία προσέλευσης στην Επιτροπή. Τα σπερματοδιαγράμματα ΔΕΝ πρέπει να έχουν γίνει στο ίδιο εργαστήριο εκτός εάν πρόκειται για εργαστήριο δημόσιου νοσοκομείου.
 • Τα σπερματοδιαγράμματα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από μικροβιολόγο- βιοπαθολόγο.
 • Μπορούν να γίνουν σε ιδιωτικό εργαστήριο συμβεβλημένο με ΕΟΠΥΥ- και θα φέρουν τη σφραγίδα του εργαστηρίου ή σε δημόσιο νοσοκομείο.
 1. Αν το σπερμοδιάγραμμα διαγνωστεί ως παθολογικό τότε ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ γνωμάτευση ουρολόγου ή Ενδοκρινολόγου ( για την περίπτωση υπογοναδισμού λόγω προβλημάτων με την υπόφυση). Θα πρέπει επίσης να περιγράφεται η προσπάθεια βελτίωσης του σπέρματος.
 • Αν η διάγνωση είναι Αζωοσπερμία συνήθως απαιτείται βιοψία όρχεως μαζί με το πρακτικό χειρουργείου, την ιστολογική εξέταση και το πρακτικό κατάψυξης του δείγματος.
 1. Απαιτείται γυναικολογικό υπερηχογράφημα τελευταίου εξαμήνου με απεικόνιση του ενδομητρίου, του μυομητρίου και των ωοθηκών. Αυτό θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από γυναικολόγο ή ακτινολόγο ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι φυσιολογικό. Συνοδεύεται από ειδικό έντυπο πιστοποίησης του γιατρού από το ΚΕΣΥ για την άδεια εκτέλεσης υπερήχων.
 2. Θα πρέπει να έχει γίνει έλεγχος του ζευγαριού για ιούς ανθρώπινης ανοσοανεπαρκειας HIV-1, HIV-2, σύφιλη (VDRL,RPR ), ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C για τους τελευταίους έξι μήνες.
 3. Ορμονολογικός έλεγχος για την γυναίκα. ( αυτός θα πρέπει να γίνει από την 2η έως 4η μέρα της περιόδου) Περιλαμβάνει:
 • FSH
 • LH
 • E2
 • PRL
 • TSH
 • T3, T4

Ο Ορμονολογικός έλεγχος θα πρέπει να είναι του τελευταίο τριμήνου και θα πρέπει να φέρει την υπογραφή  διευθυντή εργαστηρίου κρατικού νοσοκομείου ή άλλης δομής ΠΕΔΥ με ειδικότητα Βιοπαθολόγου- Μικροβιολόγου ή Βιοχημικού- Κλινικού Χημικού ή Πυρηνικού Ιατρού ή ενδοκρινολόγου υπεύθυνο ορμονολογικού εργαστηρίου. Για τα ιδιωτικά εργαστήρια απαιτείται σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ

 1. 15 ημέρες πριν την προσέλευση στην Επιτροπή απαιτείται εξέταση β-χοριακής γοναδοτροπίνης.
 2. Στην περίπτωση αζωοσπερμίας και εφόσον έχει βρεθεί σπέρμα από τους όρχεις πρέπει εκτός από τα 2 σπερματοδιαγράμματα να προσκομισθεί και το αποτέλεσμα της βιοψίας των όρχεων προκειμένου να ανιχνευθεί ο βαθμός διαφοροποίησης των σπερματοζωαρίων.
 3. Στην περίπτωση που ΔΕΝ βρεθεί σπέρμα μέσω της βιοψίας των όρχεων θα πρέπει πέρα από τα δυο σπερματοδιαγράμματα να προσκομισθεί συμβολαιογραφική πράξη του τελευταίου εξαμήνου, η οποία θα αναφέρει την προσφυγή σε εξωσωματική με δότη σπέρματος.
 4. Η εξωσωματική με δότη σπέρματος απαιτεί σχετικό πιστοποιητικό από την τράπεζα σπέρματος και θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων πριν αυτά καταψυχθούν. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφέρεται η ηλικία του δότη αλλά και ο αριθμός των κυήσεων που έχουν επιτευχθεί με το ίδιο σπέρμα και απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης και αναγνώρισης των παιδιών που θα γεννηθούν από την εξωσωματική
 5. Αν απαιτηθεί προεμφυτευτική διάγνωση, τότε θα πρέπει να συνοδεύεται από συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης από το ζευγάρι και ειδική άδεια από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 6. Αν πριν την διαδικασία εξωσωματικής έχουν γίνει αποτυχημένες προσπάθειες με την μέθοδο της σπερματέγχυσης, θα πρέπει να προσκομιστούν οι δοκιμασίες ενεργοποίησης του σπέρματος και να συνοδεύονται από γνωμάτευση του γιατρού που τις πραγματοποίησε.
 7. Επίσης, απαιτείται αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και φωτογραφία του ζευγαριού. Θα χρειαστεί επίσης να προσκομιστεί Ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου και ΟΧΙ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Στην περίπτωση που το ζευγάρι δεν είναι παντρεμένο απαιτείται και από τους δυο συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης για τη συμμετοχή σε ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή τελευταίου εξαμήνου.
 8. Αν η γυναίκα που θα προχωρήσει σε εξωσωματική είναι Άγαμη θα πρέπει να διαθέτει συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης τελευταίου εξαμήνου.
 9. Αν η εξωσωματική γίνει σε ζευγάρι ελεύθερης ένωσης απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης του συντρόφου τελευταίου εξαμήνου.
 10. Απαιτείται να προσδιοριστεί η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που θα γίνει η εξωσωματική συμπληρωμένη από τον θεράποντα γιατρό.
 11. Αν έχουν γίνει στο παρελθόν προσπάθειες εξωσωματικής, απαιτείται έκθεση που θα τις περιγράφει συμπληρωμένη από τον θεράποντα γιατρό.
 12. Στην περίπτωση της Παρένθετης Μητρότητας θα πρέπει να προηγηθεί άδεια δικαστηρίου πριν την εμβρυομεταφορά.
 13. Πρέπει να προσκομισθεί τα βιβλιάρια υγείας αλλά και ασφαλιστική ικανότητα. Αν το ζευγάρι έχει προηγούμενα βιβλιάρια υγείας θα πρέπει να προσκομιστούν και αυτά.
 • Αν υπάρχουν ευρήματα από την κοιλότητα της μήτρας απαιτείται θεραπεία ή υστεροσκόπηση και επανεξέταση.
 • Αν υπάρχουν ενδομητριώματα άνω των 3ων εκ πριν την εξωσωματική θα πρέπει να γίνει θεραπεία και επανεξέταση μετά από ένα εξάμηνο.