ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΩΝ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ

0
 1. Εγγράφως η αιτία παραπομπής στην Επιτροπή συμπληρωμένη από τον θεράποντα γιατρό.
 2. Πλήρες σπερμοδιάγραμμα του συζύγου/ συντρόφου (τελευταίου έτους) υπογεγραμμένο από μικροβιολόγο – βιοπαθολόγο. Μπορεί να γίνει σε ιδιωτικό εργαστήριο συμβεβλημένο όμως με τον ΕΟΠΥΥ ή σε δημόσιο νοσοκομείο.
 3. Ορμονικός έλεγχος για τον άντρα.
 • FSH
 • LH
 • Προλακτίνη
 • Τεστοστερόνη

Που θα είναι υπογεγραμένος από   τον διευθυντή του εργαστηρίου κρατικού νοσοκομείου με  ειδικότητα βιοπαθολόγου- μικροβιολόγου ή βιοχημικού- κλινικού χημικού ή βιολόγου ή πυρηνικού γιατρού ή ενδοκρινολόγου υπεύθυνο ορμονολογικού εργαστηρίου. Για τα ιδιωτικά εργαστήρια απαιτείται να είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.

 1. Απαιτείται υπέρηχος και Triplex όρχεων.
 2. Απαιτείται η διάγνωση από ουρολόγο ή ενδοκρινολόγο που θα περιγράφει το είδος και την διάρκεια της προτεινόμενης θεραπείας
 3. Απαιτείται Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 4. Απαιτείται Ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου και όχι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Για τα ανύπαντρα ζευγάρια απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης και από τους δύο για την συμμετοχή τους σε ιατρική υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή τελευταίου εξαμήνου.
 6. Αν το ζευγάρι είναι ελεύθερης ένωσης απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης της συντρόφου τελευταίου εξαμήνου.
 7. Πρέπει να προσκομιστούν τα βιβλιάρια υγείας και η ασφαλιστική ικανότητα καθώς και προηγούμενα βιβλιάρια υγείας του ζευγαριού αν υπάρχουν .
 8. Η χορήγηση των FSH, LH στους άντρες γίνεται μόνο στην περίπτωση υπογοναδοτροφικού υπογοναδισμού που θα εξαρτηθεί από την βελτίωση ή όχι των παραμέτρων του σπέρματος όπως η κινητικότητα, ο αριθμός σπερματοζωαρίων, η μορφολογία κ.α.
 9. Μέγιστος χρόνος θεραπείας με χρήση γοναδοτροπινών για σπερματογένεση θεωρούνται οι 18 μήνες. Μέγιστος χρόνος θεραπείας με χορήγηση γοναδοτροπινών για ενήβωση θεωρούνται οι  6 μήνες.
 10. Αν χορηγηθούν γοναδοτροπίνες για ενήβωση και σπερματογένεση ως προϋπόθεση θεωρείται η έναρξη θεραπείας με hCG.