Όροι χρήσης

[wpseo_breadcrumb]

Αγαπητές φίλες και φίλοι επισκέπτες,

Οι κάτωθι όροι αποτελούν τους όρους χρήσης περιήγησης, πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας mitrotita.gr. Η περιήγηση, η πρόσβαση και η χρήση ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους κάτωθι όρους χρήσης της. Εφ όσον δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.

Οι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το mitrotita.gr μπορεί να τροποποιεί τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οι δε χρήστες / επισκέπτες υποχρεούνται κάθε φορά να ελέγχουν για πιθανές αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα συνεπάγεται ότι αποδέχονται τους όρους και προϋποθέσεις που τυχόν έχουν μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση που δεν συμφωνούν με τους γενικούς και ειδικούς όρους χρήσης και τις τυχόν αλλαγές τους οφείλουν να απέχουν από την χρήση/επίσκεψη της ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία, τα σχόλια και οι διάφορες απόψεις που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας mitrotita.gr εκφράζουν και απηχούν τις προσωπικές απόψεις και γνώμες των συντακτών τους, δεν αποτελούν υπόδειξη ιατρικής αγωγής ή θεραπείας και δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή. Η πληροφόρηση που παρέχεται στο mitrotita.gr δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας σας πρέπει ν’ απευθύνεστε στον ιατρό σας που είναι ο πλέον αρμόδιος για να σας δώσει θεραπεία ή συμβουλές για την περίπτωση σας. Επιπλέον μην παίρνετε φάρμακα χωρίς τη συμβουλή του ιατρού σας. Το περιεχόμενο του, όπως τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας mitrotita.gr χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών του.

Η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Το mitrotita.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή ιατρικό πρόβλημα που πιθανόν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης υλικού που περιέχεται στις σελίδες του.

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε ενήλικα άτομα, τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι είναι ενήλικος.
Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τους ίδιους τους χρήστες ή και από τρίτα πρόσωπα. Το mitrotita.gr δεν δύναται να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται την ορθότητα τους. Η διαχείριση, καθώς και οποιοσδήποτε συμμετείχε στην δημιουργία, στον σχεδιασμό ή στην λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη/χρήστη από πρόσβαση ή χρήση ή και τεχνική δυσλειτουργία της ίδιας της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, περιλαμβανομένης και της πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν πρόκληση βλάβης ή καταστροφή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του χρήστη. Επίσης δεν ευθύνονται για τυχόν απαιτήσεις οιασδήποτε φύσεως από χρήστες της ιστοσελίδας ή τρίτους λόγω κακής ή αλόγιστης χρήσης της.

Στην ιστοσελίδα είναι δυνατόν να γίνονται αναφορές σε ιατρικά θέματα ή θέματα υγείας με σεξουαλικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρήσει τα θέματα αυτά ότι δεν συνάδουν με τις αντιλήψεις του ή τον χαρακτήρα του έχει την υποχρέωση να απέχει και να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

Το mitrotita.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το mitrotita.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι συντάσσεται άνευ άλλου με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει, όπως επίσης δεν φέρει ευθύνη και για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους διαφημιζόμενους στο mitrotita.gr, καθώς και για τυχόν συναλλαγή χρηστών/επισκεπτών και διαφημιζόμενων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το mitrotita.gr αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων σας. Σεβόµαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τηρούµε την ισχύουσα νοµοθεσία για τη προστασία των προσωπικών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένου του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (Ευρωπαϊκός Κανονισµός 2016/679) γνωστού και ως GDPR.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Το mitrotita.gr δύναται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των επισκεπτών του (π.χ., το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e – mail σας) (εφεξής “προσωπικά δεδομένα”), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση του, μέσω των παρεχομένων μέσων αυτού, μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες.

Το mitrotita.gr δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται οικειοθελώς από τους χρήστες σε καμία περίπτωση δεν θα δοθούν σε τρίτους, εκτός αν ο χρήστης συναινέσει ρητά με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό ερώτημα με το ανάλογο ιστορικό του χρήστη από τον ή τους διαχειριστές του site στους εξειδικευμένους συνεργάτες της ιστοσελίδας με τον αποκλειστικό σκοπό της παροχής πληροφορίας και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων προς τον χρήστη/ μέλος. Αν κάποιος χρήστης του mitrotita.gr δεν επιθυμεί την συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω τότε παρακαλείται να μην τα υποβάλλει στο mitrotita.gr

Ωστόσο, σε περίπτωση που ο χρήστης συναινέσει στην προαναφερόμενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν τότε σημειώνεται ρητά ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει της υποχρεωτικής εφαρμογής από 25/05/2018 του Kανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων.
Για την εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να στέλνει σχετικό αίτημα ΕΔΩ ή να επικοινωνεί σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mitrotita.gr
Επιπλέον εφόσον κάποιος χρήστης παράσχει τα Προσωπικά του Δεδομένα οικειοθελώς, το mitrotita.gr ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν άλλως ορίζεται, για μελλοντική επικοινωνία και ενημέρωσή του.

Περαιτέρω ο διαχειριστής του portal θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ιατρικών ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το σύνολο του περιεχομένου του mitrotita.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία του, που διέπεται από την σχετική Νομοθεσία. Οι φωτογραφίες που περιέχονται στη στήλη “Γκαλερί” απαγορεύεται να αναδημοσιευθούν, αντιγραφούν και να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Σεβαστείτε τις προσωπικές στιγμές που μοιράζονται οι αναγνώστες!

Κατά τα λοιπά ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η ηλεκτρονική αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ mitrotita.gr σε οποιοδήποτε site/blog/forum κλπ διαδικτυακούς τόπους με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή mitrotita.gr συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) προς το www.mitrotita.gr (δλδ να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη σας στην αντίστοιχη σελίδα του mitrotita.gr ).

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η ολική ή μερική αναπαραγωγή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέρα από το διαδίκτυο. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να λάβετε γραπτή άδεια (στείλτε αίτημα στο info@mitrotita.gr ) πριν αναδημοσιεύσετε ή χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσω, περιεχόμενο του mitrotita.gr.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για εμπορικούς σκοπούς, να το αλλοιώσετε, να το τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό. Καλή σας ανάγνωση!!