Εμβρυομεταφορά

[wpseo_breadcrumb]

Εμβρυομεταφορά

Η μεταφορά των εμβρύων στη μήτρα γίνεται στο χώρο της κλινικής στην συνήθη γυναικολογική εξεταστική θέση και συνήθως πραγματοποιείται 2 έως 5 ημέρες μετά την ωοληψία..

Μπορεί προηγουμένως να δοθεί ένα ήπιο ηρεμιστικό. Η διαδικασία είναι συνήθως ανώδυνη, αν και μπορεί να αντιμετωπίσετε ήπιες κράμπες χαμηλά στην κοιλιά.

Ο γιατρός θα εισάγει έναν μακρύ, λεπτό, εύκαμπτο σωλήνα που ονομάζεται καθετήρας στον κόλπο σας, μέσω του τραχήλου στη μήτρα σας.
Για μεγαλύτερη σιγουριά και καλύτερα αποτελέσματα η εμβρυομεταφορά γίνεται υπό συνεχή παρακολούθηση με διακοιλιακό υπερηχογράφημα.
Μια σύριγγα που περιέχει ένα ή περισσότερα έμβρυα εναιωρημένα σε μια μικρή ποσότητα ειδικού καλλιεργητικού υγρού προσαρτάται στο άκρο του καθετήρα.

Χρησιμοποιώντας τη σύριγγα, ο γιατρός τοποθετεί το έμβρυο ή τα έμβρυα στη μήτρα σας.

Μετά την απόσυρση ο καθετήρας παραδίδεται στον εμβρυολόγο, ο οποίος ελέγχει για τυχόν έμβρυα που θα παραμείνουν στον καθετήρα.

Εάν είναι επιτυχής τουλάχιστον ένα έμβρυο θα εμφυτευτεί στην μήτρα περίπου 6 έως 10 ημέρες μετά την γονιμοποίηση των ωαρίων.
Μετά τη διαδικασία της μεταφοράς του εμβρύου, μπορείτε να συνεχίσετε τις κανονικές καθημερινές δραστηριότητες. Αποφύγετε έντονη δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει δυσφορία.

Οι τυπικές ενοχλήσεις περιλαμβάνουν:

  • Μπορεί να παρατηρήσετε μια μικρή ποσότητα διαυγούς ή αιματηρού υγρού λίγο μετά τη διαδικασία – λόγω της έκπλυσης του τραχήλου πριν από τη μεταφορά εμβρύου
  • Τάση του μαστού λόγω των υψηλών επιπέδων των λαμβανόμενων ορμονών.
  • Ήπιο φούσκωμα
  • Ήπιες κράμπες

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Συμβουλευτείτε
τους γιατρούς μας