Συνεργάτες

[wpseo_breadcrumb]

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ιωάννης Νικολιδάκης

Μαιευτήρας – Χειρούργος – Γυναικολόγος

1983 απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών

1986-1987 Χειρουργική κλινική Γ.Ν.Ν.Ρόδου

1987-1990 Μαιευτική κλινική Γ.Ν.Ν.Ρόδου

1990-1993 τίτλος ειδικότητος Μαιευτικής-Γυναικολογίας από Α’ Πανεπιστημιακή κλινική Νοσοκομείου ‘Αλεξάνδρας’.

1994 άδεια ασκήσεως υπερήχων στην Μαιευτική-Γυναικολογία (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας)

1993-1997 συμμετοχή στα τμήματα α. Στειρότητος-Γονιμότητος, β. Επανειλημμένων αποβολών (υπό την καθοδήγηση των καθηγητών κ.Σπ.Μηλίγγου, κ.Γε.Καλλιπολίτη, κ.Δη.Λουτράδη) γ. Εμβρυομητρικής Ιατρικής & Υπερήχων (υπό την καθοδήγηση του καθηγητού κ.Αρ.Αντσακλή)

1994-1999 εσωτερικός βοηθός -επιμελητής χειρουργείου και τμήμα Υπερήχων Μαιευτηρίου ΉΡΑ΄

1999-2000 Επιμελητής ΕΣΥ Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής Π.Γ.Ν.Θριάσιο. Υπεύθυνος τμήματος Στειρότητος-Γονιμότητος, Υπερήχων. Συμμετοχή στην Γυναικολογική Ογκολογία. Συμμετοχή στην εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών.

2000- Ελεύθερος επαγγελματίας – Συνεργάτης Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής ΙΑΣΩ

Έπαινοι και βραβεία: Τιμητικό δίπλωμα επαίνου Ετήσια σύνοδος Μαιευτικής-Γυναικολογικής Εταιρείας 1993 για ερευνητική εργασία στις επανειλημμένες αποβολές.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα και εμπειρία: Εκπαιδευτής ιατρικού προσωπικού <<Χρήση υπερήχων στην Μαιευτική-Γυναικολογία>> Κ.Ε.Κ. του Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου

Συμμετοχή σε ειδικά κλινικά φροντιστήρια (Courses): 1. Εφηρμοσμένο Κλινικό Εργαστήριο στη χειρουργική αντιμετώπιση της γνήσιας ακράτειας από προσπάθεια Υπεύθυνος: Επικ.καθ. κ.Α.Λιάπης Αρεταίειο Νοσοκομείο 1999, 2. Fetal Medicine Foundation υπερηχογράφημα κυήσεως 11ης-14ης εβδ. Υπεύθυνος: καθ. κ. Κypros Νikolaides 2003 Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Συνεργασία με μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ΜΙΥΑ:
2000-2003 ιατρικό ινστιτούτο Serum IVF
2003-2010 ΜΙΥΑ Διάγνωση IVF
2010-2016 ΜΙΥΑ Embryoland
2016- Institute of life IASO

Στοιχεία επικοινωνίας
Ιατρείο: Κηφισίας 18, Αμπελόκηποι Αθήνα
τηλ: 2107485755 fax: 2107485725
e-mail: nickolidakis@geneticsunit.gr
web site: www.geneticsunit.gr